Lalataksha Shivantra

The Illusion of Time (200bpm)

Lalataksha // (shivantra)  •  Duration: 08:22  •  Size: 7.67 MB

Elm Chanted (132bpm)

Lalataksha // (shivantra)  •  Duration: 13:27  •  Size: 12.32 MB

Shores of Purple (148bpm)

Lalataksha // (shivantra)  •  Duration: 04:45  •  Size: 4.36 MB

Binary Language (180bpm) (heavy!)

Lalataksha // (shivantra)  •  Duration: 07:28  •  Size: 6.85 MB

Fallen Angel (160bpm) (masterd)

Lalataksha // (shivantra)  •  Duration: 10:38  •  Size: 9.75 MB

Balor's vegeance (165bpm) (unmasterd)

Lalataksha // (shivantra)  •  Duration: 09:17  •  Size: 8.51 MB

Wrath of the Freischützen (150bpm)

Lalataksha // (shivantra)  •  Duration: 09:13  •  Size: 8.45 MB

Mind Disorder ( !640bpm! )

Lalataksha // (shivantra)  •  Duration: 07:49  •  Size: 7.16 MB

ONE DROP TO FAR (210bpm)

Lalataksha // (shivantra)  •  Duration: 08:33  •  Size: 7.83 MB

Baked Potato (140bpm)

Lalataksha // (shivantra)  •  Duration: 05:05  •  Size: 4.66 MB

Magic beans (150 bpm)

Lalataksha // (shivantra)  •  Duration: 11:20  •  Size: 10.38 MB

Expanding Consciousness (154bpm)

Lalataksha // (shivantra)  •  Duration: 07:35  •  Size: 6.96 MB

Melancholic reflexions

Lalataksha // (shivantra)  •  Duration: 09:19  •  Size: 8.54 MB