Sinan C3 96ks C3 Bcztepe G C3 B6ky C3 Bcz C3 Bcne De C4 9femezsin